«Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә әдәби уку» предметын укыту программасы (1 — 4 нчы сыйныфлар) / Төзүче-авторлар: Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, Ә.Г.Мөхәммәтҗанова, Ф., Ф. Хәсәнова. Казан , 2011.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ.       Татар телендә урта белем бирү мәктәпләре (X-XI сыйныфлар) өчен  татар әдәбиятыннан үрнәк программа. Төзүче -авторлары:  Д.Ф.  Заһидуллина, Н.М. Йосыпова,  Казан, 2013

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ. Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен  татар әдәбиятыннан авторлык (эш) программасы. Төзүче-авторлары: 5 сыйныф Ф.А.Ганиева, Л.Г.Сабирова; 6 сыйныф Ф.А.Ганиева М.Д., Гарифуллина; 7 сыйныф Д.М. Абдуллина, Л.К.Хисмәтова; 8 сыйныф Ф.А.Ганиева, Ч.Р.Рамазанова;  9 сыйныф Ә.М.Закирҗанов,  Г.М.Фәхретдинова.  Казан, 2014

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ. Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен  татар әдәбиятыннан үрнәк программа. Төзүче-авторлары:  Д.Ф.  Заһидуллина., Н.М. Йосыпова. Казан, 2013


ЭЧТӘЛЕКТӘГЕ ТӨП БҮЛЕКЛӘР:

Аңлатма язуы.................................................................................................

Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре................................................

«Әдәби уку» предметының структурасы..................................

Укыту предметының төп эчтәлеге...............................................................

Халык авыз иҗаты әсәрләре.........................................................

Автор әсәрләре.............................................................................

Әдәби жанрлар.............................................................................

Библиографик культура...............................................................

Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру...................

Укучыларның белеме, эш осталыгы һәм күнекмәләренә таләпләр........

Укытуны материаль-техник һәм мәгълүмати яктан тәэмин итү............